Maskinen startas från annan plats utan föregående varning

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram "Maskinen startas från anna plats utan föregående varning". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.