Knivsäkring får endast betjänas av instruerad personal

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram "Knivsäkring får endast betjänas av instruerad personal". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.