Högspänning Arbeta ej under spänning Jorda och kortslut vid arbetsplatsen

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram "Högspänning Arbeta ej under spänning Jorda och kortslut vid arbetsplatsen". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.