Glöm ej föreskrifterna om brytning och låsning

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram "Glöm ej föreskrifterna om brytning och låsning". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.