Bryt och lås frånskiljaren före arbete på travers

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram "Bryt och lås frånskiljaren före arbete på travers". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.