Endast personal

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram. "Endast personal". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.