Andningsmask måste användas

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram "Andningsmask måste användas". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2020:1. Egen text kan anges.