Maskinen får endast användas av utseed personal

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram. "Maskinen får endast användas av utsedd personal". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.