Förbud mot rökning och införande av öppen eld

0 kr exkl. moms

Information

Rökning förbjudenSkylt med piktogram. "Förbud mot rökning och införande av öppen eld". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.