Förbjudet att införa eld, att tända eld och att röka inom område

0 kr exkl. moms

Information

Rökning förbjudenSkylt med piktogram. "Förbjudet att införa eld, att tända eld och att röka inom området". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2008:13.
Egen text kan anges.