Brandsläckare

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram "Brandsläckare". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2020:1